събота, 8 ноември 2014 г.

Sandor's Rêve


 
НЕ ЩЕ ЛИ ТЕ ТРЕВОЖА?…

Шандор Петьофи

Погребано съкровище на дните ми,
когато – пребледнял – ще те спохождам
със рожбата сиротна на сърцето –
със мъката си, с моята несрета,
покоя ти не ще ли разтревожвам?

Ще идвам аз безшумно и на пръсти,
до гроба ти ще спирам да те видя
и кръста ще целувам, и когато
сълзите ми закапят по земята,
пак тихо и на пръсти ще си ида…

                                  Пеща, януари 1845

Превод: Георги Крумов

Няма коментари: