събота, 25 август 2012 г.

Владимир Димитров - Майстора (1882-1960)

Някои по-малко познати картини на Владимир Димитров - Майстора (1882-1960)
Some less famous paintings by Vladimir Dimitrov - Maystora (1882-1960)