вторник, 23 май 2017 г.

Иванка Могилска, „Тая земя, оная земя“ (2017)


Новата книга на Иванка Могилска. Нейните книги са „все по-хубави”, както казва Мария Донева. Позната и непозната, с късче самота в повече. Ситуациите са лишени от действие и са почти напълно оголени. Миниатюри – навярно най-предизвикателният жанр, който мога да си представя. Мисля, че е най-хубавото, което е излизало в този жанр след 1989 г.
Откъснали са се от перото на авторката и са заживели свой собствен, разнолик живот. Навярно показват и малко от Гордеевия възел, който те – автор и читател – трябва да разсекат.
Изпъстрени с философия, както паяжината в гората е обсипана с капки роса.
Дали са пътища или острови? 
Или острови с пътища…