петък, 28 август 2009 г.

Albert & Audrey


Two for the Road (1967)

понеделник, 10 август 2009 г.

Трубачи


Гуча revisited. Съвсем не знам как да го опиша, защото изпуснах кълбото на историята и преждата дълго се търкаляше и развиваше. И все още чувам тромпети и тъпани в ушите си, поклащам се в ритъма на танца и пред погледа ми се мержелеят танцуващи хора. Толкова много срещи и усмивки, споделени мигове и истории... Беше по-хубаво от думите и просто трябва да се вкуси, без човек да очаква каквото и да било.
P.S. Отново работя на музика. Толкова години бях изгубил спокойствието, необходимо за това.

четвъртък, 6 август 2009 г.

Полет

С утрото соколът отново полита и вятърът среща всяко негово движение!

сряда, 5 август 2009 г.

Опърничаво


АКО Я СРЕЩНЕ

- Море, колко те люба, девойко, толко се чувай,
Да не те срета пиян теснина,
Пиян теснина, трезен улица!
- Море, ако ме сретеш, юначе, що ке ми чиниш?
Па съм девойче, аз ке си ида,
На мойта майка, на мойо баща!
- Море, колко те люба, девойко, толко се чувай,
Да не те срета пиян теснина,
Пиян теснина, трезен улица!
- Море, ако ме сретеш, юначе, що ке ми чиниш?
Не съм ябука да ме скриеш пазува,
Не съм неранча да ме разсечеш,
Да ме разсечеш, да ме раздадеш
По твоя дружина, по мойте дружки!
- Море, ако те срета, девойко, знам що ке чина!
На гърло носиш ситно герданче,
Ке го соскина, ке го созърна,
Аз ке го чина зърно по зърно,
Зърно по зърно, конче по конче!
- Ако го скинеш, юначе, па ке го сбера,
Па ке го сбера, па ке го нижа,
Па ке го нижа, па ке го носа!