сряда, 2 април 2008 г.

Косе-Босе


Търся и чета стихотворенията на Ран Босилек. След като се дипломира като адвокат в Брюксел той сключва един забавен договор:

Д О Г О В О Р

Днес 1 септември 1932 г. между книгоиздателство “ХЕМУС” А. Д. и г. Генчо Негенцов – Ран Босилек се сключи тоя договор за следното:

1. Генчо Негенцов се задължава да редактира сп. “Детска радост” и в. “Врабче”, да урежда библиотека “Веселушка”, библиотека “Детска радост”, “Малка библиотека”, серия на хубави книги за деца и юноши и да се грижи за отпечатването на Христоматиите от неговия приятел Елин Пелин...

Ех, родна стряха...

Няма коментари: