вторник, 18 март 2008 г.

Семейства


Видях едно семейство. Мъж, жена и дете. Мъжът беше засмян. Побелял. Бяха разделени с жената, но той не го мислеше сега, с огромната си тъга и болка. Лицето му грееше заради усмивката и бялата брада.


Видях още едно семейство. Младеж, девойка и дете. Бащата беше приветлив, а детето беше жизнерадостно. Изглеждаха щастливо и задружно семейство. Жената беше много красива, но сега нещо в нея беше изгаснало и сякаш се беше изгубила. Неочаквано беше сбъднала много от мечтите си.

Няма коментари: