сряда, 5 август 2009 г.

Опърничаво


АКО Я СРЕЩНЕ

- Море, колко те люба, девойко, толко се чувай,
Да не те срета пиян теснина,
Пиян теснина, трезен улица!
- Море, ако ме сретеш, юначе, що ке ми чиниш?
Па съм девойче, аз ке си ида,
На мойта майка, на мойо баща!
- Море, колко те люба, девойко, толко се чувай,
Да не те срета пиян теснина,
Пиян теснина, трезен улица!
- Море, ако ме сретеш, юначе, що ке ми чиниш?
Не съм ябука да ме скриеш пазува,
Не съм неранча да ме разсечеш,
Да ме разсечеш, да ме раздадеш
По твоя дружина, по мойте дружки!
- Море, ако те срета, девойко, знам що ке чина!
На гърло носиш ситно герданче,
Ке го соскина, ке го созърна,
Аз ке го чина зърно по зърно,
Зърно по зърно, конче по конче!
- Ако го скинеш, юначе, па ке го сбера,
Па ке го сбера, па ке го нижа,
Па ке го нижа, па ке го носа!

Няма коментари: