вторник, 16 декември 2008 г.

Повече

Да, лудост е...
А мислех, че няма накъде повече.

Shall we gather at the river,
Where bright angel feet have trod,
With its crystal tide forever
Flowing by the throne of God?
---
Да се срещнем край реката,
там, където ангел ходи,
и текат води кристални,
бързат покрай трона Божи?

(trad. exc. I Sing The Body Electric, Ray Bradbury)

Няма коментари: