петък, 28 февруари 2014 г.

P. Celan (1920 - 1970)


В КЛОНИТЕ НА ЧЕРЕШАТА…

Клоните на черешата екнат от хрущящи железни обувки.
Лятото се лее в пяна из цъфнали шлемове. Чернеещата кукувица
с диамантени шпори изпраща лика му върху небесните двери.

Ездачът без шлем се появява в листака.
На щита си носи здрача на твоята усмивка,
прикована върху стоманеното забрало на врага;
градината на бленуващите му бе обещана
и той държи в готовност своите копия, за се увие на тях розата…

Обаче босоног през въздуха приближава онзи, който най-много прилича на теб;
железни обувки са закопчани на нежните му ръце,
а той проспива битката и лятото. Заради него кърви черешата.

Паул Целан, Избрани стихотворения, „Мак и памет” (1952)
 

Няма коментари: