вторник, 16 септември 2008 г.

Dance


Интересно... Театър и... някаква задъханост и носталгия... Откъде ли се взе?

'Dance', they said
'Life is only for a moment
The light is brief -
don’t waste it.
The taste is sweet -
so taste it.'
So I said: 'I understand...
I'm dancing as fast as I can...'.